Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Lịch sử hình thành phát triển

Văn PhongCập nhật 00:00 ngày 18/01/2017

Lịch sử hình thành phát triển
  • Được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Anh Sơn, vùng nguyên liệu ổn định và phát triển. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh và đi vào chiều sâu. Nguyên liệu mía đưa vào ép tương đổi ổn định, sản xuất cồn quanh năm, chủ động sản xuất phân bón kịp thời cho bà con trồng mía, nhận thức của cán bộ công nhân viên ngày một nâng lên, nội bộ đoàn kết, dân chủ.
Hỗ trợ 02383.877.173