Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi cây mía QĐ 151

Quản trịCập nhật 08:18 ngày 26/01/2018

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi cây mía QĐ 151
 • Chiều ngày 10/1, UBND Huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị tại Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam để nghe kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi cây Mía xuống đất bãi theo quyết định 151/QĐ-UBND
 • UBND Huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi cây Mía xuống đất bãi theo Quyết định số 151/QĐ-UBND.

  Chiềungày 10/1,UBND Huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị tại Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam để nghe kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi cây Mía xuống đất bãi theo quyết định 151/QĐ-UBND

  Đồng chí Đặng Thanh Tùng Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện và Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đại diện chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn PBT Thường trực HU, đại diện các ban ngành, 8 xã có diện tích đất màu bãi tham dự.


  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Sáng chủ trì buổi Hội nghị

  Báo cáo tại Hội nghị, theo đồng chí Đặng Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía Đường Sông Lam: Diện tích Mía đứng Toàn Huyện 1209,72 Ha, tăng 400 ha so cùng kỳ. Năng suất bình quân 55,6 tấn/ha cao hơn 4 tấn so với cùng Kỳ, sản lượng 94 ngàn tấn... Dự kiến 2018 mở rộng thêm 150 ha.


  Đ/c Đặng Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía Đường Sông Lam báo cáo.

  Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao về những kết quả đạt được của các địa phương và công ty CP mía đường Sông Lam trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được UBND huyện giao theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 31/8/2016. Đặc biệt là việc thực hiện chủ trương vận động nông dân chuyển đổi sang trồng mía trên diện tích đất màu bãi ven sông lam với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhiều đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao như đơn vị xã Hùng Sơn, xã Hoa Sơn. UBND huyện cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là từ sau cổ phần hóa đến nay Công ty đã sản xuất kinh doanh ổn định các sản phẩm: Đường, cồn và phân vi sinh; tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần đưa đời sống người dân ngày một nâng lên. Bên cạnh đó Công ty đã quan tâm chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn; đầu tư vốn gần 100 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị đảm bảo cho việc nâng công suất từ 1.000 tấn mía cây/ngày lên 1.500 tấn mía cây/ngày từ vụ ép 2014 - 2015 và lên đến 3.000 tấn mía cây/ngày vào năm 2020. Để tạo sự yên tâm đối với người dân trồng mía; có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân trồng mía như: Hỗ trợ vôi bón cải tạo đất, các khoản vay đầu tư tiền giống mía, tiền cày, tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ làm đường giao thông... qua đó tạo điều kiện cho người dân mở rộng diện tích và tăng năng suất, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất trồng mía.

  UBND huyện Giao phòng Nông nghiệp & PTNT và các phòng ban có liên quan phối hợp với UBND các xã và Công ty đôn đốc, kiểm tra số diện tích đất trồng mía đã đăng ký của các xã, đồng thời nắm rõ lịch nông vụ để chuẩn bị cày bừa, giống, phân bón đủ cho kế hoạch trồng mới, trồng lại. Cần có sự chỉ đạo tập trung theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây mía nguyên liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây mía; phối hợp với các xã tập trung, chỉ đạo các bộ phận có liên quan đánh giá, rà soát đối với số diện tích đất có thể mở rộng và số diện tích đang trồng các loại cây khác nhưng kém hiệu quả chuyển sang trồng mía từ năm 2018.

  Nguyễn Tâm

Hỗ trợ 02383.877.173