Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Qui trình bón phân cho cây mía

Văn PhongCập nhật 00:00 ngày 08/08/2014

Qui trình bón phân cho cây mía
 • Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng. Tăng năng suất, trữ lượng đường. Tăng khả năng chống chịu, hạn chế sâu bệnh. Cải tạo đất, tăng độ mùn cho hiệu quả lâu dài. Giảm công lao động. Tăng hiệu quả kinh tế.
 • Phân bón chuyên dùng cho cây mía có tác dụng:

  Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng. Tăng năng suất, trữ lượng đường. Tăng khả năng chống chịu, hạn chế sâu bệnh. Cải tạo đất, tăng độ mùn cho hiệu quả lâu dài. Giảm công lao động. Tăng hiệu quả kinh tế.

  LƯỢNG BÓN TÍNH CHO 01 HA

  1. BÓN LÓT

  * Đối với mía trồng mới: Phân chuồng bón theo khả năng.

  NPK 20-20-15+TE : 1.000 – 1.200 kg/ha (50 – 60 kg/sào 500m2)

  * Đối với mía lưu gốc: NPK 20-20-15+TE : 1.200 – 1.500 kg/ha (60- 75 kg/sào 500m2)

  Cách bón: Rải phân vào rãnh Mía trước khi trồng mới (hoặc khi cày móc rễ đối với mía lưu gốc). Bón xong phải lấp đất ngay để bảo vệ phân, hom và gốc mía. Không cho hom mía tiếp xúc trực tiếp với phân bằng cách phủ một lớp đất mỏng trước khi đặt hom.

  trong-mia

  2. BÓN THÚC

  * Đối với mía trồng mới bón làm 2 lần:

  - Thời kỳ đẻ nhánh: bón 700 – 800 kg/ha NPK 20-20-15+TE (35-40kg/sào 500m2)

  - Thời kỳ vươn lóng: bón 700 – 800 kg NPK 20-20-15+TE (35-40kg/sào 500m2)

  * Đối với mía lưu gốc: Bón 1 lần khi mía có 2- 3 lóng

  Lượng bón: 1.500 – 1.800 kg/ha NPK 20-20-15+TE (75-90 kg/sào 500 m2)

  Cách bón: Cày 02 bên hàng mía rải phân đều sau đó lấp đất kín phân đồng thời vun cao cho mía.

Hỗ trợ 02383.877.173