Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Vùng nguyên liệu mía Anh Sơn

Biên tậpCập nhật 00:00 ngày 19/12/2014

Vùng nguyên liệu mía Anh Sơn
  • Hằng năm, Công ty đã nâng dần giá mua mía lên một cách hợp lý, nhằm khuyến khích người nông dân trồng thêm cây mía, Vụ ép 2004 - 2005 giá mía là 350.000 đ/tấn, đến vụ ép 2011-2012 công ty đã nâng giá mía lên 950.000 đ/tấn. Giá mía của bà con nông dân được Công ty thống nhất từ đầu đến cuối vụ, có những vùng Công ty tổ chức trả tiền trực tiếp đến từng hộ. Do đó, các hộ trồng mía rất phấn khởi và diện tích trồng mới nay đã tăng lên.
  • Theo kế hoạch hàng năm, toàn bộ diện tích trồng mới được cân đối giống tại chỗ, người trồng mía không còn phải đến vùng nguyên liệu của Tổng đội thanh niên xung phong huyện Anh Sơn.

    Trước đây, trồng 200 ha có sản lượng 10.000 - 12.000 tấn mía nguyên liệu, nhưng dần về sau đã quy hoạch trồng chè, tuy bà con có trồng mía nhưng diện tích và sản lượng không đáng kể. Tại một số xã của huyện Anh Sơn một số bà con nông dân chỉ thấy lợi ích trước mắt đã chuyển sang trồng sắn và một số cây khác làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch trồng mía của công ty.

    Hằng năm, Công ty đã nâng dần giá mua mía lên một cách hợp lý, nhằm khuyến khích người nông dân trồng thêm cây mía, Vụ ép 2004 - 2005 giá mía là 350.000 đ/tấn, đến vụ ép 2011-2012 công ty đã nâng giá mía lên 950.000 đ/tấn. Giá mía của bà con nông dân được Công ty thống nhất từ đầu đến cuối vụ, có những vùng Công ty tổ chức trả tiền trực tiếp đến từng hộ. Do đó, các hộ trồng mía rất phấn khởi và diện tích trồng mới nay đã tăng lên.

    Chỉ tiêu đề ra diện tích mía đứng bình quân hàng năm là 1.650 - 1.900 ha năng suất 50 tấn/ha, sản lượng mía đưa vào ép 80-95 ngàn tấn thành phần đường trong cây mía > 12%.


Hỗ trợ 02383.877.173