• 1958 - 1960
  • Huỳnh Hữu Thái
   Trưởng ban xây dựng nhà máy
  • Ngô Thất Hoàng
   Phó ban xây dựng nhà máy
 • 1961 – 1964
  • Ngô Thất Hoàng
   Giám đốc nhà máy
  • Vũ Trọng Cư
   Giám đốc nhà máy (thay ông Hoàng)
  • Phùng Bá Vi
   Bí thư Đảng ủy
 • 1965 – 1972
  • Lê Tấn Liệp
   Giám đốc
  • Phùng Bá Vi
   Bí thư Đảng ủy
 • 1972 – 1975
  • Lê Tấn Liệp
   Giám đốc
  • Lê Hải
   Bí thư Đảng ủy
 • 1976 -1985
  • Nguyễn Phái
   Giám đốc
  • Trần Thừ
   Bí thư Đảng ủy
 • 1985 – 1987
  • Nguyễn Phái
   Giám đốc
  • Bùi Công Nông
   Bí thư Đảng ủy
 • 1988 -1989
  • Trần Xuân Viên
   Giám đốc
  • Đặng Văn Cảnh
   Bí thư Đảng ủy
 • 1989 -2010
  • Bùi Lê Vi
   Giám đốc
  • Đặng Văn Cảnh
   Bí thư Đảng ủy
 • 2010 – 2015
  • Phan Đình Đức
   Giám đốc
  • Đặng Văn Cảnh
   Bí thư Đảng ủy
  • Lê Thanh An
   Bí thư Đảng ủy
 • 2015 – 2020
  • Đặng Mạnh Hùng
   Chủ tịch HĐQT
  • Đặng Mạnh Hùng
   Bí thư Đảng ủy
 • 2020 – đến nay
  • Đặng Mạnh Hùng
   Chủ tịch HĐQT - TGĐ
  • Đặng Mạnh Hùng
   Bí thư Đảng ủy