Đã có mặt trên thị trường hơn 63 năm từ năm 1958, là cánh chim đầu đàn của ngành đường Việt Nam.