HỌA MI HÓT TRONG MƯA

Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
Muốn đi xa, phải xuyên qua
Muốn bay cao, đừng la đà
Những điều khó chịu xin bỏ lại
Ngang trái không để ngáng đường ta
Ơi chim, Họa Mi hãy hát ca
Nở tung khoe sắc mới là Hoa
Phũ phàng nhiều khi, đừng rũ héo
Băng ghềnh vượt thác, suối la la
Dù thế nào hãy giữ được Ta
Trên đường có cả Quỷ lẫn Ma
Cà Sa rũ sạch bao sợ hãi
Chữ Thiện hào quang sẽ trừ tà
Có những điều chẳng thể vượt qua
Có nhiều chuyện khó vẫn sa đà
Có khi chân mỏi, chẳng đi nữa
Thì cứ ngồi xuống chút ngân nga
***
Trong bài thơ này, tác giả muốn nói đến sứ mệnh của ông trong công việc. Ông là một chuyên gia thường đi làm việc xa, và công tác nhiều nơi. Với cương vị lãnh đạo ‘truyền bá, reo rắc, thức tỉnh’ khiến ông gặp rất nhiều người. Vì thế, ông đã nghe tâm sự về những khó, oan uẩn, gian khổ, thương tâm rồi cả những bất bình của họ trong cuộc sống…
Cũng trong đời sống và lao động như thế, khiến ông đúc kết tâm ý sâu sắc về cuộc đời… như người ta vẫn nói “có sức thì lao lực, có chí thì lao tâm”. Và rồi, khi trở về đêm sau ngày làm việc mệt mỏi, ông đã viết lên bài thơ như trên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(0238)3 877 173