Khảo sát đánh giá nhân sự theo tiến trình KPI

– ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ – BẢN LỀ CHO PHÁT TRIỂN –
Tại Công ty CP Mía đường Sông Lam, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng: Người lao động sẽ không biết mình thiếu và yếu điều gì cho đến khi bắt tay vào làm, vào kiểm tra kiến thức nghề, kiến thức chuyên môn nơi mình đảm trách.
Do đó, sau mỗi Tháng, mỗi Quý chúng tôi đều tổ chức kiểm tra đánh nhân sự đến tất cả các vị trí chức danh trong Công ty.
Điều này thể hiện quyết tâm chuyên nghiệp, đồng bộ với quá trình đổi mới phát triển, và trở thành nề nếp định kỳ mỗi năm giúp mọi người hoàn thiện công tác thông qua trau dồi tri thức.
Công ty cảm ơn tất cả Lãnh đạo chủ chốt, Chuyên viên các phòng ban đã nghiêm túc phấn đấu và đồng lòng trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
Hãy mài dũa mình thật sắc bén, hãy trở thành những người giá trị và làm tốt nhất tại phần việc của mình, chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu VẬN HỘI MỚI TƯƠI ĐẸP đang đến với Mía đường Sông Lam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(0238)3 877 173